:: Aktualności  ::   Ogłoszenia Parafialne  ::   Msze Pogrzebowe  ::   Kontakt  ::   Galeria ::
      Historia

      Kult Matki Bożej

      Sławne Osoby

      Porządek        Nabożeństw

      Kancelaria          Parafialna

      Grupy Parafialne

      Kapłani

      Siostry Zakonne
      Koronacje Obrazu Matki Bożej

I Koronacja Matki Bożej Trudnego Zawierzenia Pani Jordanowskiej Koronami Biskupimi

Nadszedł ten długo oczekiwany dzień, rozpoczęło się uroczyste wprowadzenie do uroczystości. Po odmówieniu modlitwy Bp Jana Szkodonia do Matki Bożej Jordanowskiej przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego procesja wyruszyła z Kościoła w stronę lśniącego w słońcu ołtarza przygotowanego na rynku jordanowskim. To tutaj przybyli licznie przedstawiciele kościoła jak i wielka rzesza wiernych, która pragnęła oddać hołd Pani Jordanowskiej Matce Bożej Trudnego Zawierzenia.
Ks. Kustosz Bolesław Wawak proboszcz Jordanowa w swoim przemówieniu przybliżył historię jak doszło do tej wielkiej uroczystości mówił: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie." Tym zachwytem Św. Elżbiety pragnę powitać: Matkę Bożą Trudnego Zawierzenia, Naszą Jordanowską Panią, na Rynku naszego miasta w największym Magnificat Jordanowskiej Ziemi. Źródło tej uroczystości bierze swój początek 7 maja 1991r. w Watykanie, w spotkaniu z Ojcem Św. przedstawiłem historię kultu Cudownego Obrazu Pani Jordanowskiej i prosiłem o błogosławieństwo na prace zmierzające do tej uroczystości. Papież Jan Paweł II usłyszawszy moją prośbę o koronację powiedział stanowczo: "Zrób to, zrób to koniecznie". Następnie przedstawiłem moją prośbę Ks. Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, który zobowiązał mnie do przedstawienia historii kultu. 7 września 1993r. Ks. Kardynał po zbadaniu dokumentów powiedział: "Ukoronujemy Matkę Bożą i nadamy Jej tytuł Matki Bożej Trudnego Zawierzenia, bo Ona jest przewodniczką na drogach wiary w XX wieku, w którym wierzyć nie jest łatwo". Ks. Kardynał postanowił, że koronacja ma się odbyć nie później niż we wrześniu 1994r.
Uroczystości przewodniczył Ks. Kardynał Franciszek Macharski, który w kazaniu mówił:
"Bracia i Siostry Umiłowani"; Oto chwila przed koronacją wizerunku Matki Boskiej, Matki Bożej Jordanowskiej- Jordanowska Pani od 400lat. Jakąż mam wdzięczność dla Jordanowi i parafii jordanowskiej - Jordanów ze swoją parafią, parafia w swoim Jordanowi - za to, że przez tych 400 lat upilnowali Matkę Bożą, przyjęli i wypielęgnowali korzenie, drzewo i owoce kultu. Niech Wam Pan Bóg za to wynagrodzi.
Dziś świętujemy w Jordanowie Nazaret i Betlejem i ma się wryć w świadomość tego pokolenia, że Jordanów, to Maryjne Nazaret i Maryjne Betlejem do Jezusa i dla świata. A potem Kana Galilejska, której ściany otwarte na wszystkie pokolenia, ta Kana Galilejska, która staje się na nowo i jeszczee pewniej po czterech wiekach Jordanowską Kaną. Bo tam jest Jezus zaproszony razem z Maryją, Maryja zaprasza razem z Jezusem- na nowo zaproszeni z Wami - dziećmi i uczniami. Ta Kana Galilejska, Kana Jordanowska czułej opieki, Matczynego spojrzenia, wyczucia, intuicji i troski, dla której nic nie jest za małe, by się w nim nie mogła zmieścić moc Miłosierdzia Bożego.
Zawierzyć - raz jeszcze powiem moi bracia i siostry - trzeba zawierzyć jeszcze coś większego, co jest zagrożone w naszym czasie. Powiedziałbym: śmiertelnie zagrożone.Co jest zagrożone? W czym zagrożenie człowieka każdego każdego ludzkości, Polski i Europy i całego świata? Obecność Boga - Człowieka wśród nas, obecność w sercach ludzkich, obecność w rodzinie, w każdej rodzinie i w całej ludzkiej rodzinie są śmiertelnie zagrożone!
Matko Boża Jordanowska, trudne jest zawierzenie, dlatego my Tobie zawierzamy nasze zawierzenie i nasze słabe siły, bo i dziś na tylu miejscach Polski i jutro na tylu miejscach Polski muszą ludzie brać tę słabniejącą wiarę i miłość, i nadzieję, słabniejącą wolę dobra i prawdy, muszą brać siebie i braci swoich i znosić przed Maryję.
Maryjo Jordanowska, bądź Matką całego Kościoła, który jest na ziemi, na Ziemi Krakowskiej i wszędzie, i na Ziemi Polskiej. Bądź naszą Matką i naucz nas - Matko Miłosierdzia, chodzić w Tobą i za Tobą drogami wiary, wiernej miłości i miłosierdzia.
Przyjmij te korony Maryjo, przyjmij i odmień nas i przemień nas, byśmy zasłużyli na - razem z Tobą - współsłużenie Chrystusowi i człowiekowi. Amen


II Koronacja Matki Bożej Trudnego Zawierzenia Pani Jordanowskiej Papieskimi Koronami

Minęło 16 lat wielkich dokonań w Kościele parafialnym w Jordanowie. Niestrudzony Duszpasterz parafii ks. Proboszcz Bolesław Wawak przeprowadził wszystkie potrzebne prace renowacyjne wewnątrz i zewnątrz świątyni, a ponadto wzbogacił jej wystrój wewnętrzny przez ozdobienie większości okien witrażami i położenie nowej lśniącej posadzki granitowej.
Na osobną uwagę zasługuje doprowadzenie do wzorowego porządku cmentarza, ogrodzenie go, wybrukowanie alejek i zbudowanie kaplicy z chłodnią. W dolnej części pochowano szczątki byłych księży proboszczów naszej parafii. We wrześniu 2006 roku miały miejsce obchody 150- lecia Parafii Jordanowskiej. Okres 16 lat między obu Koronacjami, to czas intensywnych prac w naszym Kościele.
Podczas Pasterki w 2009 roku ks. Proboszcz podał do wiadomości wiernych, że ks. Kardynał Stanisław Dziwisz zadecydował o ukoronowaniu papieskimi koronami łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Trudnego Zawierzenia. Wiadomość napełniła serca parafian radością. Rozpoczęła się niezwłocznie zbiórka kruszcu. Ludzie przynosili złote pierścionki, obrączki, kolczyki, łańcuszki i inne jeszcze wyroby ze złota aż zebrała się potrzebna ilość szlachetnego metalu. Z niego Zakład Jubilerski P. Lecha Dziewulskiego w Krakowie wykonał dwie korony, większą dla Matki, mniejszą dla Dzieciątka. Wykonane na wzór częstochowskich koron, pobłogosławionych w r. 2005 przez Ojca Św. Jana Pawła II ozdobione zostały szlachetnymi kamieniami. Są one arcydziełem sztuki złotniczej. W górnej części większej korony znajduje się pierścień Ojca Sw. Jana Pawła II ofiarowany jordanowskiemu Sanktuarium przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Korony ks. Prałat Bolesław Wawak zaprezentował wiernym podczas nabożeństw jednej z sierpniowych niedziel, a dnia I września 2010 roku w Castel Gandolfo, dokąd udał się nasz ks. Proboszcz, Ojciec Św. Benedykt XVI korony pobłogosławił. Stało się to podczas audiencji generalnej.
Szybko mijały następne dni, trwały przygotowania do wielkiej uroczystości. Poprzedziły ją Misje Parafialne trwające od 2 do 10 października. W dniu 6 października przybył z Krakowa ks. biskup Józef Guzek i udzielił w naszym Kościele podczas wieczornego nabożeństwa Sakramentu Bierzmowania 58 młodzieży. W dniu 8 października miała miejsce podczas wieczornego nabożeństwa uroczystość odnowienia ślubów małżeńskich. Liczne pary małżeńskie przybyłe na tą uroczystość pobłogosławił ks. Kardynał Stanisław Dziwisz. 8 października był dniem spowiedzi parafialnej. Ks. Kardynał podziwiał odświętnie ubrany Jordanów. Nadszedł wreszcie oczekiwany Dzień 9 października. Na rynku miasta gotowy już był duży drewniany ołtarz w postaci domu w stylu zakopiańskim z odkrytym wnętrzem. Wykonała go nieodpłatnie firma Tatra - House państwa Ewy i Stanisława Nawalaniec. Miasto przybrało odświętny wygląd. W oknach domów w rynku, przy ulicach i na Oś. "Wrzosy" umieszczono obrazy Matki Boskiej, ozdoby i świece, ogrodzenia upiększono wstążeczkami, kokardkami i proporczykami. Liczne flagi biało - czerwone, biało - żółte i biało - niebieskie dopełniały dekoracji. Przed ołtarzem ustawiono szeregi krzeseł i ławek dla księży i zaproszonych gości.
Dzień był pogodny. Październikowe słońce chyliło się ku zachodowi i swoim złotym blaskiem opromieniało miasto. Od wczesnego popołudnia napływali wierni z Jordanowa i okolicznych miejscowości, wielu przybyło z dalekich stron Kraju. Ks. dr Sławomir Kozioł były wikary jordanowski przybył z Kaszub z liczącą 50 osób grupą swoich parafian. Rynek zapełnił się na wiele minut przed rozpoczęciem uroczystości. Przybyli na nią: ks. Kardynał Antonio Cańizares Lloyera - Prefekt Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ks. Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski, Abp Stanisław Nowak Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej, Abp Damian Zimoń, Ordynariusz Archidiecezji Katowickiej, Bp senior Władysław Bobowski z Diecezji Tarnowskiej, biskupi pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej: Bp Jan Szkodoń, Bp Jan Zając, Bp Józef Guzdek; przedstawiciele Kapituły Wawelskiej: ks. Infułat Bronisław Fidelus, Proboszcz Bazyliki Mariackiej ks. Prałat Jan Kabziński, Prezes Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się", ks. Infułat Stanisław Olszówka Dziekan Dekanatu Zakopiańskiego, ks. Infułat Jakub Gil Proboszcz z Wadowic. Ks. Prałat Józef Waśniowski z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu wypożyczył ornaty i pomógł w urzadzęniu stołu. Ponad 100 księży przybyło na uroczystość Koronacji. Na uroczystość przybyły organizacje społeczne m. in. górali z Podhala i Makowa, a także poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych, kombatantów, koła łowieckiego, szkół i różnych stowarzyszeń.
O godz. 16°° przy dźwiękach orkiestr strażackich z Jordanowa i Skomielnej Czarnej przeniesiono uroczyście Obraz Matki Bożej Pani Jordanowskiej z Kościoła do polowego Ołtarza. Kustosz Sanktuarium ks. Prałat Bolesław Wawak powitał najdostojniejszych Gości i wszystkich obecnych, przybliżając historię Cudownego Obrazu.Eucharystię celebrowali ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, ks. Kardynał Antonio Cańizares Llovera oraz arcybiskupi, biskupi i księża. Słowo ks. Prałata Bolesława Wawaka tutaj.
W homilii ks. Kardynał Dziwisz, nawiązując do tytułu Matki Bożej Trudnego Zawierzenia, mówił o obecnej trudnej sytuacji Kościoła w Polsce, który spotyka się z niesprawiedliwymi ocenami i atakami. Zrabowane w czasach PRL-u dobra kościelne zwracane są zaledwie w 10% i ten niewielki zwrot kwestionowany jest przez siły wrogie Kościołowi. Dobra kościelne przed ich zagrabieniem służyły pomocy udzielanej biednym. Kardynał Antonio Cańizares Llovera mówił o zagrożeniach współczesnemu człowiekowi, o oddalaniu się od Boga i utracie wartości moralnych. Cała homilia tutaj.
Nabożeństwo trwało. Modlono się za nasz dom, nasz Kraj, tak ciężko w tym roku doświadczony przez żywioły i katastrofy komunikacyjne. Wznosiły się śpiewy nabożnych pieśni. Po homilii nastąpił obrzęd Koronacji. Poprzedziło go odczytanie Dekretu o Koronacji Pani Jordanowskiej, wydanego i podpisanego przez Prefekta Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dekret odczytał ks. Piotr Majer, Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Po odczytaniu Dekretu księża Kardynałowie nałożyli korony na skronie Jezusa i Maryi. Po nałożeniu koron, okadzeniu Obrazu i Hymnie Powitalnym ks. Prałat Bolesław Wawak odmówił razem ze zgromadzonym ludem modlitwę do Pani Jordanowskiej. Cały rynek miasta rozbrzmiewał tą modlitwą. Wierni otrzymali uprzednio obrazki z tekstem tej modlitwy.W końcowej części Eucharystii fanfary ze Skomielnej Czarnej odegrały hymn powitalny.
Ks. Prałat Bolesław Wawak złożył podziękowanie ks. Kardynałowi Antonio Cańizares Llovera, ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, księżom Arcybiskupom, Biskupom, licznym kapłanom, pocztom sztandarowym, orkiestrom strażackim, wolontariuszom, harcerzom, siostrom zakonnym i wszystkim wiernym za uczestnictwo w tej wielkiej i wspaniałej Uroczystości Koronacyjnej. Osobne podziękowanie złożył państwu Ewie i Stanisławowi Nawalaniec za wspaniały dar - Ołtarz.
Nabożeństwo dobiegło końca. Kardynał Antonio Cańizares Lloyera udzielił obecnym błogosławieństwa. Obraz Matki Boskiej - Pani Jordanowskiej przeniesiono uroczyście do Kościoła. Słońce już zaszło, wierni w zadumie rozeszli się do domów, zamiejscowi odjechali, rynek miasta opustoszał. Jordanów pogrążył się we wczesnym mroku. W rokokowym ołtarzu naszego Kościoła, na dawnym miejscu umieszczono Obraz Matki Bożej Trudnego Zawierzenia. Będą tutaj przychodzić wierni, żeby dziękować za otrzymane łaski i dary, będą prosić o pomoc i opiekę w trudnych sytuacjach życiowych, będą szukać ratunku w nieszczęściu i w smutku pocieszenia. Pamiątką po Wielkiej Uroczystości Koronacyjnej będą obrazki z okolicznościową modlitwą i liczne zdjęcia. Będzie nią także polowy ołtarz, przeniesiony z rynku na plac obok Plebanii.
Copyright © 2010 Grzegorz Kokoszka