:: Aktualności  ::   Ogłoszenia Parafialne  ::   Msze Pogrzebowe  ::   Kontakt  ::   Galeria ::
      Historia

      Kult Matki Bożej

      Sławne Osoby

      Porządek        Nabożeństw

      Kancelaria          Parafialna

      Grupy Parafialne

      Kapłani

      Siostry Zakonne
      Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Dekretem z dnia 16 maja 2005 r. Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski ustanowił z dn. 22 maja 2005 roku w uroczystość Przenajświętszej Trójcy wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu dla miasta Jordanów i okolicy w kościele parafialnym w Jordanowie. Życzył, aby zgodnie z słowami Ojca Świętego Jana Pawła II, adoracja Najświętszego Sakramentu znalazła swoja właściwą rolę w życiu codziennym i stała się niewyczerpanym źródłem świętości.

Święci i błogosławieni o adoracji:
Błogosławiony Jan Paweł II: ,,Kościół i świat bardzo potrzebują adoracji Eucharystii. W tym Sakramencie Miłości sam Jezus oczekuje na nas. Niech nam nie będzie szkoda czasu, aby się z Nim tam spotkać...Nasza adoracja nie powinna nigdy ustać."

Św. Siostra Faustyna,, Przebywać u stóp Twoich, Boże utajony, to duszy mojej rozkosz i raj".

Święty proboszcz z Ars: ,,On tu jest! On tu jest! "

,,Gdy się ogłosi: Pewien zmarły we wsi zmartwychwstał! >-wszyscy tam pospieszą. Wszyscy będą chcieli zobaczyć ten cud. Obecność Pana w Najświętszym Sakramencie jest przecież cudem o wiele większym".

Św. Teresa z Lisieux: - ,,Chcę wystawić się na miłujące spojrzenie Jezusa i pozwolić na Jego działanie w mojej duszy".

Przyjdź! Umiłowałem Cię odwieczną miłością. Jesteś cenny w moich oczach! Kocham Cię! Pragnę Cię dla Ciebie samego. Umarłem na krzyżu, abyś miał życie w obfitości. Nie bój się. Zaufaj mi. Jestem tu na ziemi pod postacią chleba, w tej białej Hostii- Twoje oczy widzą biały chleb, a wiara mówi, że to Bóg- Stworzyciel Nieba i Ziemi.

Bóg dał nam ludziom, słabym i grzesznym, możliwość przebywania z Nim. Stał się Chlebem, który nie rani, nie niszczy, nie zabija, ale pozwala każdemu się zbliżyć - świętemu i grzesznikowi, człowiekowi, który wierzy i nie wierzy, który kocha i nienawidzi. To cud jakiego możemy doświadczyć- bycie przed Bogiem, ogromna łaska. Bóg znalazł sposób, aby dotrzeć do człowieka i nie porazić go Swoją świętością. Tak, jak codziennego chleba potrzebujemy Boga. Bóg mój i wszystko moje- mówił św. Franciszek. Być prostym przed Bogiem- przyjść do Niego i otworzyć się- oddać Mu swoje serce, wszystkie bóle i troski, radości i zranienia. Zrzuć swą troskę na Pana, a On cię podtrzyma, Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was uleczę . Bóg patrzy na Ciebie, a Ty patrzysz na Boga. Co wyniknie z takiego spotkania? Przyjdź i sprawdź...

,,Ale ja nie mam czasu ! "- odpowie wiele osób. Ale prawda jest inna. Problemem nie jest CZAS- tylko MIŁOŚĆ. Jeżeli kogoś kocham to zawsze znajdę dla niego czas- na spotkanie, rozmowę, pobycie ze sobą...

Chrystus czeka. Zapraszamy do systematycznej modlitwy adoracyjnej- chętnych prosimy o wpisanie się na listę osób adorujących Najświętszy Sakrament. Można to zrobić w zakrystii naszego kościoła lub pocztą elektroniczną na adres:sjordanow@wp.pl

W Księdze Izajasza Pan Bóg mówi : ,,Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem, wezwałem Cię po imieniu: tyś mój!"Iz43,1 ,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych". Mt11,28-29

,,A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę."Flp4,19 Nie bójmy się! Miejmy mocną wiarę- trwajmy z miłością przed Bogiem. Uwierzmy Bogu i Jego Słowu!LISTA OSÓB ADORUJĄCYCHCopyright © 2010 Grzegorz Kokoszka